kvkkci.com             
kvkkci.com             

Eğitim

Kişisel verilerin korunması ve Kanuna uyuma dair kurum içi farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin yönetim ve iş yapış süreçlerine yansıtılabilmesi için gerekli eğitimler şirketin İhtiyaçları ve sektörüne göre uzmanlarımız tarafından hazırlanarak verilmektedir.