kvkkci.com             
kvkkci.com             

GPDR Danışmanlığı

"Kişisel verilerin korunması" süreçleri ile ilgili en önemli adımlardan birisi olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR) 14 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda onaylanmış ve 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. KVKKCI olarak GDPR Danışmanlığı süreçlerini söz konusu kanun kapsamında güncel mevzuatı takip ederek yürütüyoruz.

Gelişen teknoloji ile birlikte büyük şirketlerden en küçük işletmelere kadar tüm organizasyonlar hedeflediği kitleye ilişkin daha çok bilgi elde etmek için bir yarış içerisine girmiştir. Bu şirketlere karşı zayıf durumda bulunan gerçek kişilerin korunması ihtiyacı çok yeni bir olgu olmamasına rağmen, hukuksal olarak gerekli adımlar son zamanlarda atılmıştır.

Bu kapsamda “kişisel verilerin korunması” süreçleri ile ilgili en önemli adımlardan birisi olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR) 14 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda onaylanmış ve 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. KVKKCI olarak GDPR Danışmanlığı süreçlerini söz konusu kanun kapsamında güncel mevzuatı takip ederek yürütüyoruz.