kvkkci.com             
kvkkci.com             

Teknik Süreç Danışmanlığı

İşletmeler KVKK hakkında pek çok çalışma yaparken, alınması gereken hem hukuki hem idari boyutta önlemler vardır. Ancak bunların yanı sıra, aynı zamanda sistem yöneticileri tarafından alınması gereken teknik tedbirler de bulunmaktadır. Bu teknik tedbirler, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için en önemli konu başlıklarından birisidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınması gereken teknik tedbirler şunlardır:

1) Kimlerin hangi verilere ne koşulda ulaşabileceğini gösteren yetki matrisi çıkarılmalıdır.

2) Bir kurumda, kişisel veriler içeren sistemlere herkes tarafından erişimi engelleyebilmek adına erişimin sınırlı olması gerekir. Bunu sağlayabilmek için ise, yetki kontrolü sistemi kurulmalıdır. Yani, bir işletmedeki çalışanlar, yaptıkları iş ve görevler çerçevesinde gerek olan ölçüde veriye ulaşmalıdır. Bu verilere ulaşmak için ise, bir güvenlik duvarı oluşturularak, yetkili kişinin tanınabilmesi için kullanıcı adı ve şifre kullanılmasını sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.

3) Erişim logları oluşturulmalıdır. Yani, bir veri için bir sisteme giriş yapıldığında, güvenlik duvarının gereğince sisteme hangi tarihte ve saatte, hangi IP adresinden giriş yapıldığının loğları oluşturulmalı yani kayıtları tutulmalıdır.

4) SIEM yani Güvenlik Bildirimi ve Olay Yönetimi ile kullanıcı hesap yönetimi sağlanmalıdır.

5) Ağ güvenliği ve ardından da bu sistemin uygulama güvenliği oluşturulmalıdır.

6) Uygun bir alt yapı ile şifreleme yapılarak, sızma testi ile sistemin güvenilirliği kontrol edilmelidir.

7) Eğer ki bir siber saldırı olursa neler yapılabileceği ile ilgili önlem planları oluşturulmalıdır. Siber saldırı olmaması için varsa sistem açıkları hızlıca kapatılmalı ve bir saldırı olursa nasıl tespit edileceği belirlenmelidir.

8) Verileriniz korunmalıdır. Bunu sağlayabilmek için ise, öncelikle veri maskeleme işlemi nasıl yapılabilir diye üzerinde çalışılmalı ve ardından da veri kaybını önleyebilme adına sistemler geliştirilmelidir. Elde edilen verilerin korunabilmesi ve kaybolmaması, sistem sürekliliği açısından elzemdir. Veri kaybının önüne geçmek için yedekleme sistemleri geliştirilmelidir.

9) Güvenlik duvarları test edilmeli, iyi bir güvenlik duvarı kurulduğundan emin olunmalı, bu sistemler de güncel anti-virüs programları ile desteklenmelidir.

10) Kişisel verileri saklanan ilgili kişi, kendisine ait kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini veyahut anonim hale getirilmesini yani kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi durumu olsa dahi kimliklerinin gizlenmesini talep edebilir. Bu nedenle, veri sorumlusu böyle bir talep gelmesi durumunda, verilerin tamamen kullanılamaz hale gelmesi için bir sistem kurmakla yükümlüdür.

11) Bilişim alanında şifreleme sistemi, şifreleme anahtarlarının yönetimi ile sağlanabilmektedir. Veri sorumlusu, anahtar yönetimini uygulamakla yükümlüdür. Kullanıcıların bir sistemin erişimi için bu anahtarları kullanmalıdır. Bu anahtarların üretilmesi, gerektiği durumda değiştirilmesi, güvenli şekilde saklanması, gerektiği durumda imhası yapılmalıdır ve bu da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince alınması gereken teknik tedbirlerdendir.

KVKKCI Mühendis ve Avukat ekibiyle , kişisel veri yönetimi ve kişisel verilerin korunması kanunu uyumluluğu kapsamında hukuk, süreç, organizasyon, teknik tedbirler ve veri güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşım ile işletmenizin ihtiyaçlarına özel anahtar teslim danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Hukuk, Bilişim ve süreç danışmanlığı alanlarının birbiriyle kesişen taraflarının uyumluluk süreci için kritik önem arz etmesi üçünün aynı anda ve ortak çalışma ile yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

KVKK Danışmanlığı grubu olarak bizler, KVKK uyum sürecini; kurumunuzun yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek, kanunu, mevzuatı ve teknik tedbirleri şirket faaliyetlerinizi minimum düzeyde yavaşlatacak, IT yatırımlarınızı kurumuzun risk ve mali durumuna göre yaptıracak akılcı yöntemlerle yürütüyoruz.

Uzun yıllardır İdari, Hukuk ve Teknik alanlarda çalışan Danışmanlarımızın ve teknik ekibimiz; Kişisel Verilerin Korunması ve regulasyonları ile ilgili kanunların ve yönetmeliklerin çıktığı 2016 yılından beri kurumlarımıza katma değer yaratmaya çalışmakta ve Veri Sızıntı Risklerinin düşürülmesinde etkin idari, hukuki ve teknik rolleri üstlenerek ciddi anlamda katma değer sunmaktadır. Böylelikle bölgemizde önemli referanslar kazanmıştır.